Ett av de vanligast förekommande kommentarerna i sociala medier efter att något meddelande plockats bort brukar vara något i stil med: ”Ni har censurerat mitt inlägg”.

Så är det förstås inte. Men här blir det ibland missförstånd, som det kan vara bra att kunna bemöta.

Från USA kan hämtas ett illustrativt exempel. Där har en överklagandedomstol i Pennsylvania nyligen slagit fast att det inte var censur och ett brott mot konstitutionen, när en man blev avstängd från online-videospelet ”Runescape”, berättar Penn Live/The Patriot-News i Pennsylvannia, USA.

Mannen, som uppgav att han ”investerat” 2 000 timmar i spelet, hävdade i en stämningsansökan att han blivit censurerad av ett brittiskt och flera kinesiska spelföretag och att de hade kränkt hans yttrandefrihet och rätt till domstolsprövning samt att han blivit diskriminerad när han stängdes av från spelet i mars 2019.

Det tyckte inte den amerikanska domstolen, som konstaterade att inga federala lagar hade överträtts.

Det här är en viktig distinktion. Censur är något som grundlagen förbjuder staten och det allmänna att ägna sig åt – yttrandefriheten ska kunna utövas ”utan att en myndighet eller ett annat allmänt organ hindrar detta i förväg”, som det står i den svenska tryckfrihetsförordningen.

Den som har en privat plattform, oavsett om det är en blogg, ett facebook-konto eller en papperstidning, har däremot all rätt att bestämma över vad som där ska – och inte ska – förekomma. Och därmed också att ta bort sådant som man inte vill ha publicerat.

Yttrandefrihet är med andra ord just en rätt att få yttra sig – men inte en tvingande rätt att få komma till tals hos någon annan.

Det är ju till och med så att lagen om elektroniska anslagstavlor innehåller en skyldighet för den som tillhandahåller digitala meddelandetjänster – till exempel genom att driva, sköta, administrera ett konto eller en kommentarsfunktion – att ta bort vissa yttranden med brottsligt innehåll.

Censurförbudet i våra grundlagar är ett av de viktigaste fundamenten för vår tryck- och yttrandefrihet.

Har du som medlem ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta TU:s jurister.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.