Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2020. TU sammanfattar nedan de mest centrala delarna ur mediesynpunkt.

Press- och mediestödet

Press- och mediestödet består numera av två delar; drifts- och distributionsstöd (presstöd) och innovations- och utvecklingsstöd och stöd för lokal journalistik (mediestöd).

Presstödet är ett rättighetsbaserat stöd medan mediestödet fördelas i mån av tillgängliga medel. Eftersom allt fler tidningar har kvalificerat sig för driftsstöd har mindre utrymme än tidigare beräknat funnits tillgängligt för mediestöd.

Regeringen föreslår därför en höjning av press- och mediestöd för år 2020 med 85 miljoner kronor, inklusive den extra höjning med 30 miljoner kronor som föreslås i höständringsbudgeten. Det sammanlagda anslaget till press- och mediestöd blir därmed 762 119 000 kronor för år 2020.

För åren 2021–2022 aviseras ett anslag om 732 119 000 kronor.

Taltidningsstödet

Till taltidningsstöd år 2020 anslås 48 856 000 kronor, vilket innebär en höjning med 4 000 000 kronor För år 2021 aviseras ett anslag om 51 356 000 kronor.

Public service

Till de tre public service-företagen (SVT, SR och UR) anslås – via rundradiokontot – 8 563 miljoner kronor (varav SVT 5 041 miljoner kronor, SR 3 077 miljoner kronor och UR 445 miljoner kronor).

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.