TU har svarat på en remiss kring de myndigheter som ska ha ett ansvar under DSA när det lagpaketet implementeras i Sverige. I delbetänkandet föreslås att det blir Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv som blir de tre myndigheterna. TU lyfter särskilt frågan kring ansvarsfördelningen mellan Konsumentverket (KO) och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) avseende marknadsföring. Det är inte helt lätt att avgöra om en aktivitet riktar sig till konsument, näringsidkare eller för den delen både och. Det är mycket viktigt att undvika dubbel hantering såväl som att frågor hamnar mellan stolarna.

Utredningen ska snart presentera sitt slutbetänkande och det kan medföra en viss justering av TU:s uppfattning kring myndigheterna.

Remissvaret i sin helhet finns att läs här >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.