Den 1 juli 2011 träder det som kommit att kallas för ”cookielagen” i kraft. I själva verket handlar det om en ändring i en paragraf i 6 kapitlet 18 § i lagen om elektronisk kommunikation.

I dag gäller en s k ”opt-out-modell” för cookies, d v s cookies får användas i förhållande till alla som inte uttryckligen sagt nej.

Den nya ”cookie-lagen” föreskriver istället ”opt-in”, d v s att samtycke på förhand krävs för användande av cookies. Men detta är bara på papperet. Avsikten är – även om det låter paradoxalt – inte att det ska krävas något sådant samtycke utan i praktiken en fortsatt opt-out-modell, men med lite tuffare krav på information om cookies.

Det som anges är nämligen att användarens ”samtycke” kan lämnas genom att webbläsaren är inställd för att tillåta användning av cookies. Men det krävs dessutom ett s k ”informerat samtycke”, d v s att genom att information ges på sajten om att, och om hur, cookies används, så anses användare lämna sitt samtycke om de har möjlighet att ta del av detta och inte då säger nej.

TU och en rad andra branschorganisationer och Internetföretag håller på att ta fram en gemensam branschrekommendation som ska stödja detta. Oavsett detta ligger dock ansvaret för att tillräcklig information ges på sajterna på det enskilda tidnings-/medieföretaget.

Det man som enskilt tidnings-/medieföretag bör göra är därför att se över just informationen om cookies. Den bör vara tydligare och mera lättillgänglig än vad den en del fall är i dag.

Informationen – som kan vara en ikon eller en länk som är klickbar och som leder till fördjupad information om den användning av cookies som förekommer – bör ges en väl synlig plats på sajten, så att den som vill låta sig informeras lätt kan hitta den. Det kan t ex vara en ikon/länk i sidhuvudet tillsammans med de andra knappar som brukar finnas där och som hjälper användaren att hitta på sajten.

Innehållet i informationen bör ange vad en cookie är, hur de tekniskt fungerar, om hur cookies används på sajten och om syftet med användningen.

Vidare bör tydlig och lättbegriplig information finnas om hur användaren gör för att neka/återkalla samtycke till användning av cookies (opt-out).

Det bör också finnas kontaktinformation dit användaren kan vända sig med frågor om cookies.

Och om användarens webbläsare är stängd för användning av cookies måste det respekteras.

Det går knappast att ta fram en standardmall för var och hur information ska ges, utan det bör hanteras så flexibelt som möjligt efter omständigheterna och förutsättningarna i det enskilda fallet.

Det hela ska dock inte göras krångligare än vad det är. Den som placerar och utformar sin cookie-information efter principerna ”Lätt att hitta” och ”Lätt att förstå” bör på goda grunder kunna hävda att man gjort vad som krävs.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.