TU har svarat på regeringens promemoria ”Upphovsrätten på den digitala inre marknaden” (Ds 2021:30). I denna föreslås hur EU:s upphovsrättsdirektiv och den däri ingående utgivarrätten ska implementeras i svensk lag.

TU vill särskilt peka på några saker i vårt svar:

  • TU anser att det bör införas en särskild avtalslicensbestämmelse, till skillnad mot vad departementet anser, då det underlättar förhandling med nätjättarna och gör det lättare att renodla vad det förhandlas om.
  • TU anser att huvudregeln måste vara att de upphovsrättsersättningar som i dag ges till upphovsmän som omfattas av kollektivavtal och är anställda måste anses skäliga och inte ska kunna omförhandlas i efterskott samt att informationskraven inte ska gälla för dessa eller för andra kategorier av medarbetare.
  • TU anser att genomgående måste det framgå att man ska ha ett mer näringslivsperspektiv och att det är viktigt att alla kostnader och risker som ett mediehus tar ska tas med när bedömningar görs.
  • TU anser att livesändningar ska omfattas på samma sätt som andra överföringar och att det finns en koppling mellan direktivets artikel 17 och artikel 15, det vill säga att rättighetshavarna enligt artikel 15 (utgivarrätten) också har en rätt enligt artikel 17. Detta har Danmark, som genomförde direktivet i somras, infört i sin lagstiftning.

Remissvaret i sin helhet kan läsas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.