TU har yttrat sig över förslagen i utredningen om utökade preventiva tvångsmedel (SOU 2023:60). TU avstyrker förslagen om att utvidga tillämpningsområdena för såväl den s k preventivlagen som den s k inhämtningslagen och framhåller riskerna med att källskyddet hos mediehus och journalister äventyras.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.