Betänkandet (2023:22) ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information”

TU har yttrat sig över datalagringsutredningens förslag.

I yttrandet uttrycker TU förståelse för bakgrunden till utredningens förslag, men kan inte ställa sig bakom förslag som innebär begränsningar av meddelarfriheten och utvidgad sekretess. TU konstaterar också att betänkandet saknar en beskrivning av hur man med de föreslagna förändringarna ska kunna garantera att källskyddet säkerställs.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.