TU får många frågor om alkoholreklam i pop-up- och bannerform. Vi vill därför påminna om vad som gäller.

  • Vid marknadsföring av alkoholdryck gäller samma regler för annonser i den tryckta tidningen som på tidningens hemsida. Utrymmet för vad som kan återges i bild är i princip uteslutande det som räknas upp i alkohollagen dvs varan, råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke och därmed jämförligt kännetecken. Text i alkoholannonser regleras inte särskilt i lagen men textens utformning ska vara måttfull.
  • Därutöver ska alkoholannonsen innehålla varningstext. Det finns särskilda regler för varningstextens utformning och dessa gäller utan undantag även banner- och pop-up-annonser. En rullande annonsbanner ska förses med varningstext på varje visningssida.
  • Dessutom bör alkoholreklam i pop-up-annonser eller liknande annonsering förekomma endast på webbplatser där målgruppen aktivt söker eller kan förvänta sig att finna alkoholreklam.

Mer om vad som gäller för alkoholannonsering hittar du i Rätt i annonsen. Rätt i Annonsen är endast tillgänglig för TU:s medlemmar. Information om medlemslogin hittar du här. Du kan också kontakta Bodil Gidlund på TU ( bodil.gidlund@tu.se ).

För mer information kontakta vår jurist Per Hultengård 08-692 46 46 eller per.hultengard@tu.se.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.