I slutet av oktober kom en dom som påverkar annonseringen för vin. Beslutet gäller Winefinder och deras tjänst där de levererar viner hem till konsumentens dörr.

Patent- och marknadsdomstolen bedömde att Winefinders verksamhet utgör detaljhandel av alkohol. I dag är det endast är Systembolaget som får bedriva detaljhandel. Därför är Winefinders verksamhet förbjuden, vilket i sin tur innebär att marknadsföringen av densamma också är förbjuden. Det gäller under förutsättning att inte upplägget görs om på ett sådant sätt att verksamheten inte längre är att betrakta som detaljhandel. Domen kommer antagligen att överklagas, men fram till slutligt avgörande uppmanas TU:s medlemmar att vara försiktiga och utnyttja gärna oss vid frågor.

Bakgrunden är att Winefinder erbjuder konsumenter i Sverige alkoholdrycker genom ett helhetserbjudande som innefattar beställning av alkoholdrycker på bolagets webbplats och hemleverans med en transportör som är anlitad av Winefinder. Domstolen fann att Winefinders verksamhet har en mycket nära anknytning till Sverige. Det är enligt domstolen utan betydelse att enskilda personer har rätt att importera alkoholdrycker från annat EES-land på visst sätt eftersom det i aktuella fallet har rört sig om försäljning av alkoholdrycker i Sverige och inte om en tjänst där en enskild utför sin import av alkoholdrycker via en oberoende mellanhand. Svensk marknadsföringsrätt har därför också tillämpats på den påtalade marknadsföringen. Domstolen fann att Winefinders marknadsföring i ett antal fall strider mot svensk rätt.

Det handlar om att den ger genomsnittskonsumenten intrycket att Winefinders verksamhet är förenlig med alkohollagen. 

Vidare har ett antal annonser bedömts som otillbörliga. Man har fått ett felaktigt intryck att bolagen har tillstånd i Sverige att bedriva distansförsäljning av vin till svenska konsumenter och att Winefinders verksamhet därför är förenlig med lag.

  • Vidare avser det ett sponsrat inlägg på Instagram som visar en bild på en höjdhoppare. Vilket inte är tillåtet enligt bildregeln i alkohollagen.
  • Värvningspremien på webbplatsen där en kund får pengar att köpa vin för om denne värvar kunder till Winefinder har ansetts icke måttfullt.
  • Domen kommer antagligen att överklagas, men fram till slutligt avgörande uppmanas TU:s medlemmar att vara försiktiga och utnyttja gärna oss vid frågor.

Analys: Om Winefinder skulle ha en tydligare skiljelinje mellan beställning, hantering och transport är det möjligt att utgången blir en annan.

Läs mer på domstolens sajt: Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Winefinder vid vite att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.