I dag saknas lagreglering för tobaksfria snusprodukter som innehåller nikotin.

EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 definierar ett livsmedel som något som är avsett att ätas av människor. Enligt förordningen är tobak eller tobaksprodukter inte livsmedel. Eftersom de tobaksfria snusliknande produkterna ska spottas ut, inte sväljas och eventuella verksamma ämnen inte tas upp genom mag- och tarmkanalen, bedömer Livsmedelsverket att de inte är livsmedel.

Livsmedelsverkets nya bedömning gäller oberoende av om produkterna innehåller nikotin eller inte. Detta innebär att myndigheten ändrar sin tidigare uppfattning om de nikotinfria snusliknande produkterna.

E-cigaretter med flera produktkategorier där man fyller på nikotin har fått en egen reglering sedan några år tillbaka som bland annat innebär att det finns ett reklamförbud för tidningsannonser och tv annonsering inklusive internetannonsering.

Det finns en branschöverenskommelse om de tobaksfria snusprodukterna där man valt att lägga sig på liknande nivå som för e-cigaretterna, det vill säga med ett i det närmaste reklamförbud.

Indirekt tobaksreklam ska också nämnas. Det är förbjudet att marknadsföra andra produkter än tobaksprodukter under samma namn/varumärke.

I avsaknad av specifik lagstiftning om tobaksfritt snus med nikotin kan den branschöverenskommelse som finns bli att betrakta som god marknadsföringssed och att bryta mot denna skulle då också anses bryta mot marknadsföringslagen. I första hand är det annonsören som är ansvarig men i vissa klara fall kan även medier, reklambyrå med flera anses medskyldiga.

Har du som medlem vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta TU:s jurister.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.