EU:s e-privacy regulation (EPR) ska ersätta ett äldre direktiv och ska anpassa e-privacy-reglerna till den nyligen införda dataskyddsförordningen GDPR. TU jobbar tillsammans med News Media Europe (NME) och andra intresseorganisationer för att reglerna ska innebära så lite inskränkningar som möjligt i mediehusens affärer.

För närvarande försöker vi tillsammans att undvika att EPR i själva verket blir en omförhandling av GDPR. GDPR-genomförandesituationen är redan tillräckligt komplex för medieekosystemet.

TU jobbar också med att medieföretagen inte ska vara tvungna att samla in samtycke för cookies via webbläsarinställningar. Risken är att förstavalet blir att ha denna avstängd. Detta kan skapa en sned konkurrenssituation då plattformarna kan samla in samtycke via inloggningssystem och via sina avtalsförhållande med användarna. Vi vill också kunna ha möjlighet att tillgången till hemsidor med mera kan villkoras av användarnas godkännande av cookies, att vi inte tvingas att ge tillgång till innehållet ”gratis”.

Som läget ser ut vad avser direktmarknadsföring via e-post, sms och push-notiser sker inga direkta förändringar för marknadsförare i Sverige. Även fortsättningsvis kommer det som utgångspunkt krävas ett samtycke eller en befintlig kundrelation för att kommunicera direktmarknadsföring genom dessa kanaler. Förhoppningen är också att vi ska kunna behålla den svenska opt-out (Nix-telefon) lösningen för telefonmarknadsföring.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.