Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla som lag i Sverige. I jämförelse med personuppgiftslagen ställs nu hårdare krav på behandling av personuppgifter och sanktionerna höjs kraftigt. GDPR berör alla som hanterar och samlar in personuppgiftsdata, och det innebär att inte minst mediebranschens olika aktörer behöver förbereda sig. Därför bjuder Burt och advokatbyrån Magnusson in bland annat TU:s medlemmar på seminarium i Göteborg den 2 maj och i Stockholm den 3 maj 2017.

Tillsammans har Burt och Magnusson gedigen kunskap om vad GDPR innebär för mediebranschen i praktiken och bjuder under seminariet på sina insikter och lösningsförslag. De går övergripande igenom GDPR ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv samt presenterar konkreta förslag på bland annat hur ett mediehus snabbare kan upptäcka dataläckage och hur detta ska rapporteras till Datainspektionen.

Boka din plats här!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.