Regeringen beslutade i går att överlämna ett förslag till lagrådet om ”En förstärkt spelreglering”.

Förslaget innehåller ett antal skärpningar, bland annat krav på tillstånd för spelprogramvara och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel. Samtidigt backar regeringen, efter kritik från TU med flera, på några viktiga punkter.

Det gäller särskilt utredningsförslaget om att spelreklamen inte bara (som i dag) ska vara ”måttfull” utan ”särskilt måttfull”. Det förslaget kommer inte att genomföras. Regeringen skriver, med uttrycklig hänvisning till TU:s remissvar, att detta riskerar ”leda till minskade intäkter för sådana mediekanaler som har annonsintäkter från spelreklam”. Regeringen konstaterar vidare att en alltför hård begränsning av marknadsföring av spel skulle kunna leda till en minskad kanalisering till licensierat spel, vilket skulle vara problematisk ur ett folkhälsoperspektiv.

I regeringens förslag införs dock en justering rörande bedömningen av vad som är ”måttfullt”. Där ska särskilt beaktas ”hur stor risk det aktuella spelet innebär för utvecklande av spelproblem och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år”. Detta ligger i linje med TU:s Spelrekommendation.

Sammantaget innebär regeringens förslag nya begränsningar för spelmarknaden och – indirekt – den kommersiella yttrandefriheten, men att spelreklamregleringen, om än med några förtydliganden, inte förändras.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.