Så här i juletider och med mellandagsreor på ingång kan det vara läge att påminna om vad som gäller marknadsföringsmässigt.

Ordet konkurs, ensamt eller i förening med något annat uttryck, får användas bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning. I klartext kan en handlare alltså inte köpa in ett konkursbo och ha en konkursutförsäljning. Om kraven nedan är uppfyllda vad avser utförsäljning och REA skulle det kunna handla om just detta. Men bara om kraven nedan är uppfyllda.

När det gäller att uttrycken ”slutförsäljning”, ”utförsäljning” och andra uttryck med motsvarande innebörd, gäller att de är okej att använda bara om:

  • det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det,
  • försäljningen sker under en begränsad tid, och
  • priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Vad som är begränsad tid är svårt att exakt säga men det handlar dagar och möjligtvis veckor. Avsevärt lägre pris beror på vilken typ av vara eller tjänst det handlar om.

Orden realisation eller rea skickar en signal om att det handlar om särskilt förmånliga erbjudanden och får bara användas om:

  1. försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment,
  2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
  3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Det innebär att det inte kan vara frågan om rea eller realisation när en butik köper in ett särskilt utbud för att ha rea på denna del eller att det ut-reade är något som inte normalt säljs i butiken. Priserna ska också vara avsevärt lägre och ska jämföras med priser som verkligen har tillämpats. Fiktiva ordinariepriser är vilseledande och då blir rea eller utförsäljningspriset istället det ordinarie priset.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.