TU har svarat på remissen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38).

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska risken med bland annat överskuldsättning m m. TU har koncentrerat sitt svar till de bitar som handlar om marknadsföringen av krediter där vi vänder oss mot ett antal saker. Främst anser TU att det inte behövs förtydligande av måttfullhetskravet i konsumentkreditlagen utan att resurser i stället, om det behövs, bör tillföras för att utöva mer tillsyn, bevaka, beivra och därigenom skapa praxis och att de undantag som finns i TF och YGL avseende krav på att lämna varningstexter med mera vid marknadsföring av principiella skäl ska tillämpas oerhört restriktivt.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.