Den 1 maj 2020 ändrades distansavtalslagen. De nya reglerna – som beskrivs som ett förtydligande – påverkar till viss del sättet för att ingå abonnemangsavtal och för ångerrätten.

För att ett bindande avtal ska uppstå gäller sedan tidigare:

  1. att konsumenten/abonnenten innan avtalet ingås ska ges detaljerad information om abonnemangets innebörd, ångerrätt med mera (se 2 kap. 2 § punkterna 1-18). Denna information blir en del av avtalet med konsumenten/abonnenten.
  2. Att konsumenten/abonnenten sedan bekräftar att denne vill ingå ett abonnemangsavtal på de erbjudna villkoren och
  3. Att näringsidkaren/medieföretaget i sin tur därefter bekräftar att avtalet ingåtts på dessa villkor.

Nytt om ångerrätten

Konsumenten/abonnenten har som huvudregel 14 dagars ångerrätt och kan frånträda avtalet genom att lämna ett meddelande om detta.

I informationen under punkt 1 ovan ska information ges om ångerrätten. Nytt är att konsumenten/abonnenten inte bara ska informeras om att det finns en ångerrätt, vad den innebär, tidsfristen, hur den utövas och att det finns ett standardformulär för detta – utan också att näringsidkaren/medieföretaget ska tillhandahålla ett standardformulär för att utöva ångerrätten (2 kap 2 § a).

Detta ska alltså ske i samband med informationen/erbjudandet om abonnemanget (enligt punkt 1 ovan). Formuläret behöver dock inte skickas till den potentielle abonnenten utan det räcker med att det finns enkelt tillgängligt, till exempel via en länk eller på den egna webbplatsen.

Ett sådant standardformulär finns på Konsumentverkets sajt. TU rekommenderar att blanketten laddas ner och tillhandahålls i anslutning till informationen/erbjudandet om abonnemanget eller att man gör en egen mall utifrån Konsumentverkets formulär.

Undantag från ångerrätt vid digitala abonnemang

Vid digitala abonnemang som ska påbörjas omedelbart kan dock ångerrätten avtalas bort.

Ångerrätt gäller inte (2 kap 11 § 11 p) för avtal som:

”11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.”

Då behöver givetvis inte heller någon blankett om ångerrätt skickas ut.

Av avtals-/abonnemangserbjudandet (punkt 1 ovan) måste dock detta mycket tydligt framgå, till exempel genom att skriva att:

”Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om digitalt abonnemang av XXXX samtycker du till att leveransen påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.”

Konsumenten/abonnenten bekräftar sedan detta (jfr punkt 2 ovan).

Av näringsidkarens/medieföretagets bekräftelse av avtalet (jfr p 3 ovan) måste slutligen sedan uttryckligen framgå att ångerrätt inte gäller. Om detta inte sker kvarstår ångerrätten.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.