Nu finns en checklista som kan användas som underlag för diskussioner vid utformningen av tidningsföretagens regelsystem och kommunikationspolicy kring prenumerationsfrågor. pdf Ladda ner checklistan här.