TU har svarat på en remiss om uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79).

TU håller med utredningen om att det inte behövs ytterligare inskränkningar avseende telefonförsäljning och vill peka i svaret på det framgångsrika självregleringsarbetet i NIX.

TU anser att det bör införas ett undantag för den erkänt viktiga tidningsbranschen.

Enligt TU är en tidningsprenumeration en relativt okomplicerad produkt och en produkt som konsumenterna känner till väl. Därför saknas enligt TU behovet av ett ytterligare steg i form av skriftlig bekräftelse.

Remissvaret i sin helhet finns här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.