”Rätt i annonsen” är en handbok – exklusiv för TU:s medlemmar – som ger snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor. Uppdaterad digital version gällande från 1 oktober.  Rätt i annonsen >>

I uppdateringen finns bland annat information kring det nya ramavtalet mellan EU och USA gällande tredjelandsöverföring av personuppgifter. Detta kan exempelvis vara till hjälp vid frågor om användning av Google analytics.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.