Högsta Domstolen (HD) har i dag meddelat en friande dom i det s k spelannonsmålet mot Aftonbladets och Expressens tidigare chefredaktörer Anders Gerdin och Otto Sjöberg. Gerdin och Sjöberg stod åtalade för att ha publicerat annonser för utländska spelbolag och de skulle därmed ha ”främjat” deltagande i otillåtna spel och lotterier enligt lotterilagen. Men de frias nu och därmed är en mångårig – och principiellt mycket viktig – process äntligen över.

Innebörden av domen kan tyckas vara en teknikalitet – HD slår fast att den som publicerar otillåtna annonser från utländska spelbolag inte kan straffas eftersom motsvarande brottsrubricering inte hade kunnat tillämpas om det handlat om publicering av otillåtna annonser för svenska spelbolag. Och därmed strider den svenska lagstiftningen mot EG-rätten. Men konsekvensen blir alltså att överträdelser av spelannonsförbudet inte kan straffas.

I och med att rättsläget härmed klarlagts återkallar TU sin tidigare rekommendation till medlemsföretagen om att inte publicera annonser för utländska spelbolag.

Vid frågor kontakta Per Hultengård, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.