TU har yttrat sig över den statliga utredning som föreslagit en ändring av bestämmelserna i lotterilagen, som skulle innebära att det inte längre går att publicera annonser för andra än statens spelbolag.

I yttrandet riktar vi skarp kritik mot förslaget och avstyrker det, bl a med hänvisning till de egenåtgärder som TU vidtagit genom en spelannonsrekommendation. Vi kritiserar även ett förslag om att Lotteriinspektionen skulle ges rätt att döma ut omedelbart verkande viten.

pdf Läs yttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.