I och med att Sverige får en ny spellag från den 1 januari 2019 sker det också en rad andra förändringar. En viktig förändring innebär att vissa lotterier och kombinationer, som tidigare har varit tillståndspliktiga, kommer att vara fria att anordna.

Historiskt sett har ett mycket stort antal olagliga lotterier anordnats i sociala medier, på mässor och i andra sammanhang. Lotterier av typen lämna ditt visitkort i montern, delta i utlottningen av en högtalare, fb-gilla och dela detta inlägg så deltar du i utlottningen av en vistelse på pensionatet X i Y-stad eller de tio första in i butiken får ett presentkort.

Från den 1 januari blir denna typ av lotterier licensfria. Anledningen till det är att ingen insats krävs av deltagarna. Dessa riskerar således ingenting. Det grundläggande upplägget och presentationen av utlottningen måste dock följa marknadsföringslagen. Konsumenterna får därmed ett skydd som räcker.

Tidigare har det funnits ett undantag för så kallade massmedielotterier där det funnits en vinstvärdesbegränsning. I den nya lagen tas begränsningarna bort. De tävlingar i tidningar, tidskrifter, radio eller tv som innebär att deltagarna mot ett belopp om högst cirka 15 kr löser en uppgift i form av till exempel ett korsord, och där vinnarna sedan dras genom lottning bland de insända bidragen från de deltagare som korrekt löst uppgiften, tillhör inte sådana riskfyllda spel som lagen syftar till att reglera. Det betyder att i dessa fall kan mediehuset ta ut en mindre avgift för deltagande.

Observera att vinster i licensfria lotterier och tävlingar oftast är skattepliktiga. Vid licenspliktiga spel eller lotterier betalas en särskild skatt och vinster blir då normalt sett skattefria för vinnaren. Detta är inte fallet vid en tävling eller licensfritt spel/lotteri. Vinster i tävlingar och licensfria lotterier faller därmed under de normala skattereglerna där väldigt få saker är skattefria.

Ett tips är att be personal eller ekonomiavdelningen att hantera detta som vilken löneutbetalning som helst. Det vill säga att samma regler gäller som om bolaget betalar någon enskild person för att måla om på kontoret som om det istället ger denna person en resa i vinst i ett licensfritt lotteri. Något som tål att påpekas är att man inte får glömma att betala skatt och att vinnaren kan få betala skatt

Lotterivinst fungerar skattemässigt som inkomst av tjänst och vanliga beloppsgränser gäller för såväl arrangör som vinnare.

I samband med att mediehuset marknadsför ett lotteri eller en kombinationstävling i en tidning bör man se till att skriva ut att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Och överstiger vinstbeloppet de gränser som skatteverket har så gäller kontrolluppgift samt i vissa fall sociala avgifter med mera.

Detta missas ibland. Men grundregeln är att inkomster beskattas.

För vidare upplysningar kontakta TU:s jurist Jan Fager (jan.fager@tu.se).

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.