TU avstyrker i ett remissyttrande finansdepartementets förslag om att höja punktskatten på spel från 18 till 22 procent. Enligt TU riskerar skattehöjningen att minska den s k kanaliseringen till de licensierade spelen på den svenska spelmarknaden. Förslaget innehåller heller ingen analys av vilka effekter förslaget kan få i form av minskade resurser till marknadsföring i medierna.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.