TU har yttrat sig över EU-kommissionens s k Grönbok om onlinespel m m. I yttrandet kritiserar TU de konkurrenssnedvridande effekter spelannonsföbudet har för svenska medieföretag jämfört med medieföretag som är registrerade utomlands och som – till skillnad från de svenska medieföretagen – kan publicera spelannonser riktade till den svenska marknaden.

pdf Ladda ner hela yttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.