TU har yttrat sig över EU-kommissionens s k Grönbok om onlinespel m m. I yttrandet kritiserar TU de konkurrenssnedvridande effekter spelannonsföbudet har för svenska medieföretag jämfört med medieföretag som är registrerade utomlands och som – till skillnad från de svenska medieföretagen – kan publicera spelannonser riktade till den svenska marknaden.

pdf Ladda ner hela yttrandet här.