Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp.

Dessa rekommendationer kommer att uppdateras med jämna mellanrum och allt eftersom praxis eller regler förändras och ska därför ses som ett levande dokument. Vid osäkerhet kan medlemmarna kontakta TU:s juridiska avdelning.

Av pedagogiska skäl har rekommendationerna delats in i avsändarkontroll, obligatoriska krav och allmän utformning (måttfullhet). Med spelannons menas såväl printannons som banners eller andra typer av digital marknadsföring inklusive rörligt material.

Avsändarkontroll

Bara annonsörer/spel med licens får marknadsföra sig.

Mediehusen ska i görligaste mån säkerställa att endast annonser från avsändare med licens tillåts annonsera. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar deltagande i olicensierat spel kan dömas för främjande av olovligt spel till böter eller fängelse.

Mediehusen bör införa rutiner för att minimera riskerna för att spelbolag som saknar licens kan komma att annonsera i medlemmarnas produkter och tjänster. Hur dessa rutiner ser ut måste respektive mediehus/medlem utforma själva och kan se olika ut beroende på utbud och teknik.

Spelgruppen och TU kan bistå med best practises och information kring olika sätt att lösa kontrollen.

Licenserna presenteras på en lista hos Spelinspektionen. Denna lista uppdateras och mediehusen/medlemmarna bör säkerställa att också de interna listorna/verktygen hålls uppdaterade. 

Obligatoriska krav på spelannonser

Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Måttfullhet – spelannonsernas utformning

Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.

Stockholm december 2018

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.