Att inte få annonsera i svenska dags- och kvällstidningar vore ett bekymmer för de utländska spelbolagen – men ett överkomligt sådant. För svensk tidningsutgivning vore däremot ett sådant inkomsttapp – en miljard kronor – en katastrof, skriver Gustaf Hoffstedt och Jeanette Gustafsdotter.

Svensk journalistik och den oberoende samhällsbevakningen står inför ett allvarligt hot. Nyhetsredaktioner som delfinansieras med annonser riskerar att ställas inför valet: måste vi lämna Sverige för att kunna fortsätta vårt journalistiska arbete?

Skälet är att det i december kom en dom från Förvaltningsrätten mot Aftonbladet och Expressen. Målet gällde det så kallade främjandeförbudet, den bestämmelse som reglerar hur medier får publicera annonser för utländska spelbolag. Förvaltningsdomstolen kom fram till att det var i sin ordning att förbjuda dessa annonser – ett beslut som kan komma att kosta Aftonbladet och Expressen 45 000 kronor per dag att trotsa.

Det ska sägas att domen är från den lägsta rättsinstansen, den har inte vunnit laga kraft och den kommer att överklagas till Kammarrätten. Ändå måste den tas på allvar, liksom de konsekvenser den kommer att föra med sig om domen står fast också efter prövning av högre instans.

Förbudet har ingenting med konsumentskyddet att göra. Förbudet tar inte ställning till om en spelannons är måttfull eller inte. Det tar enbart ställning till om en annons är svensk eller inte, och om den befinns vara osvensk är den inte tillåten. En aldrig så måttfull utländsk annons är alltså alltid otillåten, medan en aldrig så måttlös svensk annons alltid är tillåten.

Att EU har invändningar mot att övriga medlemsstaters spelbolag hanteras på ett så diskriminerande vis överraskar ingen. Följaktligen har EU-kommissionen beslutat stämma Sverige för sin spelreglering. Betänk en liknande diskriminering på vilket annat område som helst där man tillåter allt som är svenskt och förbjuder allt som är utländskt. Blotta tanken är absurd.

Att inte få annonsera i Aftonbladet, Expressen och andra svenska dags- och kvällstidningar vore ett bekymmer för spelbolagen, men ett överkomligt sådant. Då flyttar de över hela sin marknadsföring till andra kanaler. Det finns gott om sådana kanaler online som alla har det gemensamt att ingen av dem bedriver något som helst journalistiskt arbete.

För svensk tidningsutgivning vore däremot ett sådant inkomsttapp – en miljard kronor eller dubbelt så mycket som det samlade presstödet – en katastrof. Om nu inte kvällstidningarna gör slag i saken och flyttar sin verksamhet till London eller Malta, en utväg som Aftonbladet låtit meddela att det finns en utarbetad plan för.

Man kan fråga sig vad Sverige har att vinna på det, särskilt mot bakgrund av att Sverige redan har förlorat en av världens starkast växande näringar till London och Malta – onlinespelbranschen. Det har skett genom att man har förbjudit världens mest framgångsrika spelbolag att verka från Sverige, trots att de har sin härkomst härifrån.

Domstolarna har naturligtvis att i fullständigt oberoende tillämpa rådande svensk lag. Vi håller det dessutom för sannolikt att högre rättslig instans kommer fram till att främjandeförbudet strider mot EU-rätten samt censurförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förvaltningsrättens dom kommer dock vid en mycket olycklig tidpunkt. Nästan ingen vill kännas vid det nuvarande främjandeförbudet, allra minst den riksdag som en gång i tiden stiftade lagen. I riksdagen stödjer numera de två regeringspartierna samt Alliansen övergången från monopol till licenssystem. Regeringen har inlett en omregleringsprocess där alla spelbolag ska behandlas lika, oavsett nationell härkomst.

Om Sverige ska lyckas attrahera onlinespelbolagen att vilja verka inom licenssystemet krävs stora ansträngningar. Att då ett och ett halvt år före licensinförandet förbjuda bolagens legitima annonsering samtidigt som man fortsätter att tillåta det statliga spelbolagets massiva reklamköp är inget lysande exempel på likabehandling. Det skulle skada licenssystemets attraktionskraft och legitimitet avsevärt.

Räcker det inte med att den svenska spelindustrin tvingades ut ur landet? Står den svenska tidningsutgivningen härnäst på tur att tvingas emigrera?

Gustaf Hoffstedt

generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

Jeanette Gustafsdotter

vd, TU Medier i Sverige

Publicerat Svenska Dagbladet 2016-12-22

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.