TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra bl a följande:
I promemorian föreslås ett antal ändringar i lotterilagen i syfte att åstadkomma en mera transparant handläggning om tillståndsärenden, i fråga om att säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas samt om särskild måttfullhet vid marknadsföring av lotterier som riktar sig till konsumenter och att den inte särskilt får rikta sig till barn och ungdomar.

Läs hela TU:s yttrande här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.