Rätt i annonsen är en handbok – exklusiv för TU:s medlemmar – som ger snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor och är i första hand tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet för annonsgranskaren, men den kan även fungera som en enkel uppslagsbok. Innehållet uppdateras flera gånger per år och senaste versionen är från 1 juli 2022. Rätt i annonsen finns här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.