Justitiekanslern (JK) har i dag beslutat att överklaga den uppmärksammade dom från Stockholms tingsrätt, där den svenska staten dömdes att betala skadestånd till en kvinna som filmats med dold kamera i SVT-dokumentären ”Vaccinkrigarna”.

Tingsrätten ansåg att dokumentären innebar ett intrång i kvinnans privatliv i och med användningen av bland annat dold kamera, att det i Sverige saknas ”en mekanism” som kan väga rätten till ett privatliv mot yttrandefrihetsintresset och anförde även att det befintliga självregleringssystemet inte räcker till. Enligt tingsrätten hade staten därmed inte uppfyllt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Tidningsutgivarna har kritiserat att tingsrätten inte tagit hänsyn till yttrandefrihetsintresset och den koppling som görs till det medieetiska systemet samt uppmanat JK att överklaga domen.

Tidningsutgivarna välkomnar därför JK:s beslut. Det är viktigt att denna dom överprövas eftersom den annars kan öppna för nya anspråk mot staten och i förlängningen krav om lagändringar, som riskerar att försvaga tryck- och yttrandefriheten.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.