Den 1 januari 2015 träder nya regler om mervärdesbeskattning vid försäljning av digitala tjänster – t ex digitala abonnemang – till konsumenter i andra medlemsstater inom EU i kraft.

I korthet innebär de att man vid försäljning till konsument ska tillämpa den mervärdesskattesats som gäller i det land där köparen är bosatt (tidigare har det varit mervärdesskattesatsen i säljarlandet som gällt).

Det svenska företag som är säljare har ansvaret för att betala in momsen. Detta kan göras via Skatteverkets digitala e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop).

Ytterligare information finns på Skatteverkets hemsida

pdf Här finns en sammanställning av vilka momssatser som gäller i de övriga EU-medlemsstaterna (samt vissa övriga länder i Europa). Observera att de nya reglerna dock endast gäller i förhållande till andra EU-medlemsstater.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.