TU:s styrelse har antagit en rekommendation om hantering i arkivdatabaser av artiklar som fällts i tryck- och yttrandefrihetsmål eller som klandrats av Pressens Opinionsnämnd.

Tidningsutgivarna rekommenderar medlemsföretagen att i egna eller gemensamma digitala arkiv hantera sådana artiklar som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål eller klandrats av Pressens Opinionsnämnd (PON) enligt följande:
1. Artiklar som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål
I fråga om en artikel som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål bör åtkomst till artikeln blockeras så att den inte längre är tillgänglig för allmänheten.

2. Av PON klandrade artiklar
I fråga om artiklar som klandrats av PON kan finnas anledning att överväga olika åtgärder för att motverka ytterligare publicitetsskada.
Detta kan, i likhet med artiklar som fällts i tryck- och yttrandefrihetsmål, ske genom att åtkomst till artikeln blockeras för allmänheten. Ett alternativ till detta kan vara att det i anslutning till artikeln lämnas en upplysning om att den klandrats av PON och en länk till PON-beslutet.
____________
Tidningsutgivarna vill understryka att beslut om hur artiklar i artikeldatabaserna ska hanteras ytterst är en utgivarfråga och beslut bör således fattas av den ansvarige utgivare som bär ensamansvaret för det digitala arkivet enligt yttrandefrihetsgrundlagen.