TU:s styrelse har antagit en rekommendation om hantering i arkivdatabaser av artiklar som fällts i tryck- och yttrandefrihetsmål eller som klandrats av Pressens Opinionsnämnd.

Tidningsutgivarna rekommenderar medlemsföretagen att i egna eller gemensamma digitala arkiv hantera sådana artiklar som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål eller klandrats av Pressens Opinionsnämnd (PON) enligt följande:
1. Artiklar som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål
I fråga om en artikel som fällts i tryck-/yttrandefrihetsmål bör åtkomst till artikeln blockeras så att den inte längre är tillgänglig för allmänheten.

2. Av PON klandrade artiklar
I fråga om artiklar som klandrats av PON kan finnas anledning att överväga olika åtgärder för att motverka ytterligare publicitetsskada.
Detta kan, i likhet med artiklar som fällts i tryck- och yttrandefrihetsmål, ske genom att åtkomst till artikeln blockeras för allmänheten. Ett alternativ till detta kan vara att det i anslutning till artikeln lämnas en upplysning om att den klandrats av PON och en länk till PON-beslutet.
____________
Tidningsutgivarna vill understryka att beslut om hur artiklar i artikeldatabaserna ska hanteras ytterst är en utgivarfråga och beslut bör således fattas av den ansvarige utgivare som bär ensamansvaret för det digitala arkivet enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.