I januari 2010 tillsatte Pressens samarbetsnämnd en medieetikgrupp för att utreda pressetiken i det förändrade medielandskapet. I arbetsgruppen har ingått representanter för TU, Journalistförbundet, Publicistklubben och Sveriges Tidskrifter. Arbetsgruppen har utrett förutsättningarna för ett utvidgat pressetiskt system till att även omfatta etermedierna och sociala medier. I uppdraget har bl a ingått att ta ställning till ett inrättande av en Medieombudsman/Medienämnd (MO/MON).

Läs hela utredningen här

Onsdag den 2 februari 13.30-16.00 håller vi även ett seminarium kring förslaget. Seminariet inleds med en kortare presentation av utredningen. Därefter följer en workshop, där vi hoppas att så många som möjligt vill medverka för att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag. Läs mer i inbjudan här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.