Pressens Samarbetsnämnd har beslutat om vissa ändringar av stadgarna för Pressens Opinionsnämnd (PON) och instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman (PO).
Ändringarna syftar till att möjliggöra en pressetisk prövning även av:

  1. Internetpubliceringar från medieföretag som inte är medlemmar i TU eller Sveriges Tidskrifter,
  2. Internetpubliceringar från medieföretag som verkar under yttrandefrihetsgrundlagen, har utgivningsbevis, och enbart finns på nätet.

En förutsättning är att sådana företag anmäler att de vill ansluta sig till det pressetiska systemet.

Vidare har beslutats om ett tillägg till PON-stadgarna om avgift vid klander enligt p. 2.

pdf Ta del av ändringarna (som trädde i kraft 1 januari 2011) här

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.