Reklammarkeringen ”sponsored post” kan vara en godkänd reklammarkering och i enlighet med marknadsföringslagen. Den slutsatsen kan dras ur förra veckans dom i det omtalade ”Kissie”-målet från Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen noterar att det inte finns något krav på att marknadsföring måste innehålla ett visst enskilt begrepp som reklammarkering, men att det måste framgå både tydligt och tidigt.

Värt att notera är att domstolen ställer höga krav på att marknadsföringen utformas utifrån vad en genomsnittskonsument uppfattar ”vid en flyktig kontakt”. Det kan då handla om färg, form eller vad på som annat sätt skiljer sig från det övriga innehållet. Och det anses inte heller tillräckligt att man förstår att det är reklam först efter det att man har tagit del av hela inlägget.

Därför friar domstolen ett av de tre inlägg som prövats eftersom man där inledningsvis tydligt och avskilt gjort klart att det handlar om reklam. Men kritiserar de andra två av samma anledning.

Det är därför viktigt att det i sociala medier vid en första och ”flyktig anblick” – inledningsvis – står klart att det som är reklam är reklam. Och att detta tydliggörs genom just färg, form, typsnitt, grafik eller på annat sätt (vilket naturligtvis även gäller i andra medier).

Läs domstolens pressmeddelande eller hela domen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.