• ansökningsportalen öppnar 4 mars
  • rapportera felaktigheter i mediedatabasen

TU informerade i förra veckan om det nya stödet för lokal journalistik och lämnade tips på vad som kan vara bra att tänka på vid en ansökan. Här följer ytterligare information.

Ansökningstid 4 mars – 5 april

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat att den så kallade ansökningsportalen för det lokala mediestödet kommer att öppnas den 4 mars och stängas den 5 april. Ansökningsperioden för år 2019 löper alltså under denna tid.

Påtala felaktigheter i mediedatabasen i er ansökan

Som framhölls i TU:s information så kan det antas att den databas som Institutet för mediestudier tagit fram med uppgifter om mediers lokala närvaro och vilka områden man anser svagt bevakade kommer att ha betydelse vid Mediestödsnämndens bedömning av stödansökningar: länk till databasen.

Som konstaterades i den tidigare utsända informationen finns det uppgifter i databasen som är felaktiga. Detta har därefter också bekräftats av TU-medlemmar som kollat uppgifterna i sina verksamhetsområden.

TU uppmanar därför alla medlemmar som ansöker om stöd för lokal journalistik att noga kontrollera de för ansökan relevanta uppgifterna i mediedatabasen och att i en ansökan upplysa, korrigera och påtala eventuella felaktigheter.

TU:s möte med Myndigheten press, radio och tv

TU hade i februari 2019 ett möte med ledningen för MPRT för att diskutera och uppmärksamma myndigheten på problemet.

Rapportera felaktigheter till TU

TU vill också uppmana alla medlemmar som upptäcker felaktigheter i databasen att även rapportera dessa till TU, så att vi ska kan få fram ett samlat underlag för vårt fortsatta arbete med frågan. Mejla i så fall till jeanette.gustafsdotter@tu.se.

Fler tips och råd hittar du här!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.