I ett remissyttrande riktar Tidningsutgivarna kritik mot delar av ett EU-förslag om regler kring allmänna val till Europaparlamentet (Ju 2022/02132).

I förslaget anges bland annat att public service-företagen ska vara skyldiga att ge plats för att sända information om de partier och personer som kandiderar till parlamentet och att det ska vara förbjudet att göra opinionsundersökningar bland väljarna 48 timmar innan EU-valet. Vi konstaterar att förslagen står i strid med de svenska tryck- och yttrandefrihetslagarna och avstyrker dem bestämt.

Läs remissvaret i sin helhet >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.