TU har yttrat sig över utredningen om ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp”.

TU avstyrker förslaget om att utvidga bestämmelsen om hets mot folkgrupp i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen.

Om en kriminalisering ändå övervägs avstyrker TU förslaget om grundlagsändring.

Remissyttrandet i sin helhet finns att läsa här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.