TU har yttrat sig över Skolsäkerhetsutredningens förslag (SOU 2023:28).

TU ställer sig bakom utredningens övergripande uppdrag att förhindra och försvåra våldssituationer i skolväsendet, men avstyrker förslaget om stark sekretess.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.