TU har i ett brev till Högsta domstolen lämnat sitt stöd till SVT:s begäran om prövningstillstånd.

Ang. mål nr T 4412-19 (Sveriges Television AB)

TU – Medier i Sverige (TU) vill med detta brev stödja Sveriges Televisions begäran om prövningstillstånd i Högsta domstolen.

TU är en branschorganisation för svenska företag verksamma inom medieområdet. Vi företräder våra drygt 100 medlemsföretag i alla branschspecifika frågor gentemot staten, myndigheter och andra organisationer samt internationella organ. En av TU:s många uppgifter är att hävda mediernas frihet och anseende, allmänhetens rätt till information och den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten.

TU bevakar rättsutvecklingen inom de områden som angår branschen. Vi har noggrant följt målet mellan Kent Ekeroth och Sveriges Television med underinstansernas avgöranden samt Sveriges Televisions överklagande. Utan att gå in på den överklagade domen i detalj vill TU uttrycka sin oro för konsekvenserna av Patent- och Marknadsöverdomstolens avgörande, dels i frågan om förhållandet och avvägningen mellan yttrandefriheten och upphovsrätten, dels i frågan om tolkningen av 23 och 25 §§ upphovsrättslagen (1960:729).

TU strävar efter att en fri och granskande journalistik utövas med respekt för immateriella rättigheter, innefattande upphovsrätten och dess närstående rättigheter. För medie­branschen är det dock av yttersta vikt att sådana rättigheter inte på ett orimligt sätt försvårar nyhetsförmedlingen. En sådan oroande utveckling är den aktuella rättegången ett exempel på.

Sveriges Televisions överklagande till Högsta domstolen ger därför TU skäl att bekräfta och understryka den stora tyngden i målets frågor för mediebranschen och därmed behovet av att prövningstillstånd lämnas.

Stockholm den 2 oktober 2019

Victoria Svanberg                                                        Jeanette Gustafsdotter

Ordförande                                                                  Verkställande direktör

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.