Den senaste tiden har frågan om vad som gäller om poddar och upphovsrätt diskuterats. Svaret är enkelt. Man får göra vare sig mer eller mindre med upphovsrättsligt skyddat material i en podd än vad man får göra med det i någon annan publiceringsform. Med andra ord gäller upphovsrätten – med de undantag som finns – även när man sänder en podd.

En anslutande fråga som uppkommit är vem som juridiskt ansvarar för en poddsändning? Kan man ha ansvarig utgivare? Måste man ha ansvarig utgivare? Kan Allmänhetens pressombudsman eller den kommande Medieombudsmannen granska en podd? I det följande ges svar på några av de frågor som uppkommit.

Podd = databas = YGL

En podd kan beskrivas som en uppspelning från en databas. För en databas gäller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) under vissa förutsättningar:

A) Automatiskt grundlagsskydd för podden

För de flesta medieföretag som dessutom ger ut en tidning, sänder radio/tv med mera är grundlagsskyddet automatiskt, det vill säga att det gäller utan någon särskild åtgärd. Man behöver inte ansöka om utgivningsbevis, men ska däremot göra en databasanmälan och anmäla en utgivare till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

I de allra flesta fall har man förmodligen redan gjort en anmälan av databasen, till exempel för den egna sajten, och då finns det redan en utgivare anmäld. Då behöver man inte göra en ny databasanmälan utan den omfattas av den anmälan som redan finns och utgivare för databasen ansvarar också för poddarna som sänds från den.

Men om man inte redan har gjort en databasanmälan så gör man det enklast via Myndigheten för press, radio och tv (blankett här).

B) Frivilligt grundlagsskydd för podden

Den som inte har ett automatiskt grundlagsskydd för podden kan få det ändå, genom att ansöka om utgivningsbevis. Ansökan avser då själva databasen, men man kan naturligtvis ge den ett namn som har koppling till podden (blankett här).

I fallet a) ovan är alltså grundlagsskyddet automatiskt och då är man skyldig att utse en utgivare.

I fallet b) ovan är däremot grundlagsskyddet frivilligt och därmed också om man vill ha en ansvarig utgivare för podden.

Måste man ha grundlagsskydd och ansvarig utgivare för poddar?

Nej, det måste man inte – förutom när grundlagsskyddet är automatiskt. En konsekvens av att grundlagsskyddet inte gäller är dock att man inte omfattas av de särskilda, ofta förmånligare, regler för yttrandefriheten som gäller enligt YGL. I stället gäller vanliga straffrättsliga regler.

I fråga om en podd innebär det till exempel att var och en normalt sett bär ansvar för sina egna yttranden i podden – även om man återger vad någon annan yttrat. En annan konsekvens är att meddelarfrihet och källskydd inte gäller för den som vänder sig till podden.

För den som har en podd av opinions- och åsiktsbildande karaktär, så är det att rekommendera att skaffa ett utgivningsbevis och utse en utgivare. Det ger också en tydlig signal om att man är en synlig utgivare som tar ansvar.

Utgivaransvar för ”podd-portaler”?

Vad gäller om man samlar ett antal poddar på sajten, som kanske behandlar ett visst område eller tema som en portal, men själv kanske bara driver någon av dem eller ingen alls?

I ett sådant fall ansvarar man som utgivare bara för det som finns på den egna sajten, det vill säga de egna poddarna samt länkar och innehållsbeskrivningar för de andra poddarna med mera. Så snart den som vill ta del av poddinnehåll i praktiken förflyttar sig någon annan stans (till en annan databas) är man som utgivare inte ansvarig för innehållet där.

Särskild utgivare bara för podden?

Om man är ansvarig utgivare för en databas, men inte vill ta ansvar för vad som sägs i en podd som sänds från den egna databasen kan man, undantagsvis, ansöka om utgivningsbevis och utse en ansvarig utgivare bara för den del av databasen som avser podden. Man betraktar i detta fall podden som ”en databas i databasen” – trots att den egentligen inte är det). Detta ställer dock mycket stora krav på tydlighet och att podden är väl avgränsad – praktiskt och visuellt – från databasen i övrigt.

Kan PO granska en podd?

Allmänhetens pressombudsman PO – som från och med de 1 januari 2020 övergår till att bli Allmänhetens medieombudsman MO – kan granska poddar som sänds av dem som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, och därmed har en ansvarig utgivare, och som är medlem i de organisationer som står bakom och driver press- och medieetiken, till exempel TU. Även den som inte är medlem kan dock omfattas om denne särskilt ansluter sig till det press- och medieetiska systemet.

Har du ytterligare frågor? Kontakta TU:s jurister.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.