I går eftermiddag meddelade The High Court of London sitt beslut i målet mellan Tidningsutgivarnas medlem Realtid.se och ett svenskt solenergiföretag.

Det svenska solenergiföretaget, formellt baserat i Storbritannien, och dess svenske ägare var missnöjda med de granskande publiceringar som gjorts av företaget på Realtid.se. Enligt svensk tryck- och yttrandefrihetsrätt var publiceringarna dock oklanderliga. Företaget och dess ägare valde då att stämma Realtid.se i England.

Den engelska domstolen har nu i ett beslut helt avvisat företaget från att kunna väcka talan. På fem av åtta punkter avvisas dessutom rent formellt påståendena om förtal.

På tre av åtta punkter hålls dock öppet för en prövning av detta (och det är alltså en prövning i sak – om det alls var förtal – som domstolen själv ännu inte gjort). Men det förutsätter att solenergiföretagets ägare kan visa att Realtids publiceringar utgör förtal. Och, i så fall, att den dessutom mycket begränsade publicering som någon tagit del av i England och Wales – verkligen framkallat en ”skada” för företagaren personligen.

Domstolens öppning skulle kunna innebära att utöver Realtid så kan också enskilda journalister komma att stämmas. Det är för oss ytterligare bevis på faran med att flytta rättslig prövning av svensk journalistik till ett annat land. Det är helt främmande för våra press- och yttrandefrihetstraditioner att rikta in sig på och genom stämningar försöka tysta granskande journalistik.

Tidningsutgivarna ser ändå positivt på gårdagens dom och ger allt vårt stöd till Realtid.se som tar den här striden för oss alla.

Även om utfallet nu ser ut att vara någorlunda positivt, så kvarstår problemet med så kallad ”forum shopping”, det vill säga där en aktör försöker stämma medier i ett land med sämre skydd för tryck- och yttrandefrihet än Sverige. Realtid.se-fallet är ett tydligt exempel (även om det finns länder med betydligt sämre skydd för tryck- och yttrandefrihet än Storbritannien).

Inom EU pågår ett arbete kallat SLAPP (Strategic Lawsuits Againts Public Participations), för att förebygga sådana här situationer. Från TU deltar vi här mycket aktivt, såväl med EU-kommissionen som med Regeringskansliet. Vi har goda förhoppningar om att publiceringar som sker från Sverige fortsatt ska bedömas endast av svensk domstol utifrån våra liberala tryck- och yttrandefrihetslagar – och inte bli föremål för någon ”forum shopping”.

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna
Per Hultengård, jurist Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.