EU-kommissionen har i dag presenterat ett – uppmärksammat – direktivförslag om upphovsrätt (”Copyright in the Digital Single Market”) som – bland mycket annat – innehåller regler för ”Press publishers”.

Förslaget har i vissa sammanhang – missvisande – framställts som en ”Google-skatt”. Det är inte en skatt. Vad det handlar om är att man vill förstärka den rättsliga basen för press- och medieföretag att kunna licensiera upphovsrätt – och ingripa vid upphovsrättsintrång – genom att införa en s k ”närstående rättighet”, på samma sätt som i dag redan finns för t ex film- och tv-producenter.

I Sverige är denna rättighet att licensiera eller ingripa – om än inte som just en ”närstående rättighet” – i de flesta fall redan i dag ett faktum eftersom den förvärvas via kollektivavtal eller enskilda avtal.

TU är dock i grunden positiv till en förstärkning av den rättsliga basen för upphovsrätten men konstaterar samtidigt att det som är mera intressant är omfattningen av denna närstående rättighet och om den sträcker sig längre än vad som ingår i den normala upphovsrätten. Det gäller särskilt dess begrepp om att göra något tillgängligt för allmänheten ( s k ”överföring till allmänheten)”.

Direktivförslaget är här inte helt tydligt, men TU:s inställning är att det inte sträcker sig längre än vad den vanliga upphovsrätten skyddar. Frågan om i vilken utsträckning t ex länkning för kommersiella syften är tillåten kommer i stället att få prövas – och har redan i flera fall prövats – av EU-domstolen, utifrån allmänna upphovsrättsliga regler.

Än så länge handlar detta om ett förslag från EU-kommissionen. TU bevakar och agerar fortsatt i frågan, tillsammans med vår Bryssel-organisation News Media Europe (NME).

Per Hultengård, chefsjurist TU

per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.