EU är på god på väg att modernisera upphovsrätten och ge utgivare en möjlighet att få betalt för sina investeringar. Hittills har nätjättarna kunnat kapitalisera på dessa gratis.

Sent på kvällen onsdagen den 13 februari nåddes en överenskommelse mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet rörande det direktiv som ska skapa ett investeringsskydd och ger utgivarna en närstående rättighet – en så kallad publishers’ right.

Rent privat länkande och hyperlänkar, enstaka ord och mycket korta utdrag undantas. Med denna rättighet i botten kan mediehusen få betalt för sitt kvalitetsarbete med journalistik och nya tjänsteleverantörer, genom licensavtal, kan dyka upp och ge oss konsumenter olika nyhetstjänster samtidigt som alla bidrar till att vi fortsatt kan ha råd att producera journalistik av hög kvalitet.

Det var i september månad som EU-parlamentet röstade igenom DSM-direktivet, vars syfte är att harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU och underlätta för EU att bli en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Detta har sedan dess varit föremål för förhandlingar mellan Europeiska rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Nu ska EU-parlamentet godkänna de nya lydelserna och om så sker kan en ny, modern och balanserad rättighet vara på plats inom några år, medlemsländerna har två år på sig att införa direktivet när det väl antas. EU-parlamentet kommer att rösta om förslaget i början av april eller möjligtvis i slutet av mars. Medlemsstaterna måste också godkänna förslaget och detta görs i Europeiska rådet.

TU kommer nu att fortsätta arbetet med att rättigheterna också blir verklighet.

Enligt den aktuella överenskommelsen ska nätjättar som Google ingå licensavtal med rättighetsinnehavare för att publicera innehållet på till exempel Youtube och Google News. De ska också införa system för att kunna ta bort upphovsrättsskyddat innehåll som laddats upp av användare utan licens.

Det obligatoriska filter som många motståndare till den närstående rättigheten varnat för verkar sålunda inte bli aktuellt. Ropen om internets död verkar sålunda överdrivna.

Överenskommelsen innebär att en kompromiss uppnåtts och allt som EU-parlamentet ville ha och allt som Europeiska rådet och EU-kommissionen ville ha inte kom med.

Läs mer

EU-kommissionen: Digital Single Market: EU negotiators reach a breakthrough to modernise copyright rules

EU-parlamentet: Agreement reached on digital copyright rules

News Media Europe: EU Regulators give Vote of Confidence for Future of Europe’s Independent Press and Professional Journalism

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.