NME:s upphovsrättsarbetsgruppsmöte i Paris
I förra veckan var TU:s jurist Jan Fager på möte med den europeiska medieorganisationen News Media Europe (NME):s upphovsrättsarbetsgrupp. Temat var utgivarrätten och inte minst sistuationen i Frankrike. På mötet presenterade ett antal olika organisationer deras syn på utgivarrätten och förhållande till de globala techplattformarna, främst Google och Facebook.

Det gavs bland annat en intressant dragning av Henri Piffaut, VP på den franska konkurrensmyndigheten Autorité de la concurrence (AdlC), om deras ärende mot Google som nu lett fram till ett beslut som säkerligen kommer att underlätta kommande förhandlingar. Redan har olika sektoriella och företagsspecifika avtal trots allt slutits med Google. Bedömningen är att det också kan få effekt på kommande förhandlingar i Sverige när vi nu får vår utgivarrätt den 1 januari 2023.

AdlC har varit tydlig med att Google inte får blanda bort korten och att utgivarrätten ska hållas ren. De kommer att följa upp att detta följs och vi kommer säkerligen att få se rena avtal mellan olika aktörer och Google, när de ramavtal som slutits ska omförhandlas.

Med på mötet var också Fabrice Fries, CEO på nyhetsbyrån Agence France Presse (AFP), som har ett utgivarrättsavtal med Google – och också avtal om två tjänster som Google köper av AFP. De ville inte avslöja värdet av utgivarrätten som för AFP:s del är global. De andra tjänsterna som AFP tillhandahåller mot betalning är faktagranskning och viss produktion av filmmaterial. AFP betalar alla sina drygt 1000 journalister 300 euro per år i ersättning för utgivarrätten.

Rapporterade om sitt arbete gjorde även licensieringsorganisationerna Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) och Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC). Intressant är att DVP tror att fler avtal kommer att bli kollektiva i steg 2 i Frankrike, och bedömningen är att det bland annat beror på AdlC:s tydliga besked och handlingsplan – med bland annat krav på att förhandla och att inte blanda bort korten, samt att Google inte får förändra till exempel ranking under förhandlingarna.

Nordisk heldag om MFA
I måndags hade de nordiska juristerna en heldag där Media Freedom Act (MFA) var på agendan. Främst var ambitionen att se om det finns utrymme för nordiska inspel till förändringsförslag, men det gavs också en genomgång av definitionerna i förslaget där det upptäckts skillnader mellan olika språk som behöver justeras.

Med på motet var Danmark, Norge, Sverige och Finland. Tanken är att detta arbete ska komplettera NME:s arbete och också TU:s nationella arbete.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.