Tidningsutgivarna har inlämnat ett remissvar rörande utredningen om privatkopieringsersättning (SOU 2022:20). I upphovsrättslagen finns undantag som innebär att man för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. När detta sker ska upphovsmännen och rättighetsinnehavare ha rätt till ersättning.

I vårt remissvar vänder vi oss bland annat mot att den nya utgivarrätten (publishers right) inte nämns, vilket innebär att utgivare inte skulle omfattas av privatkopieringsersättningen. Läs remissvaret här i sin helhet >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.