Remiss En oavvislig ersättningsrätt

(SOU 2022:23)

Diarienummer: Ju2022/02173

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande.

Synpunkter

TU delar utredningens uppfattning att det inte finns tillräckliga skäl att införa en så kallad oavvislig ersättningsrätt.

En sådan rätt skulle enligt TU vara svår att förena med allmänna förmögenhetsrättsliga tankegångar och kan leda till mindre rimliga resultat.

TU anser att införandet av en sådan oavvislig ersättningsrätt antagligen snarare skulle medföra en för upphovsmännen negativ utveckling genom att pressa ner ersättningsnivåer och komplicera den marknad som finns. Det skulle helt enkelt vara kontraproduktivt.

TU delar även utredningens slutsats vad det gäller andra åtgärder med koppling till DSM-direktivet som att den föreslagna rätten till ytterligare ersättning inte ska kompletteras så att rättighetshavare kan kräva ytterligare ersättningen av någon annan än sin avtalspart.

TU delar utredningens uppfattning om att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att införa en alternativ form av tvistelösning på upphovsrättens område.

Tidningsutgivarna (TU)

Johan Taubert, VD                                Jan Fager, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.