På onsdag den 15 december arrangerades ett digitalt TU Live via Teams där professor Sanna Wolk, chef immaterialrätt diskuterade vad upphovsrättslagstiftningen säger kring länkning och inbäddning, med TU:s jurister Per Hultengård och Jan Fager.

Många redaktioner och mediehus vill ju på olika sätt serva läsare/besökare med andras material i form av bilder och filmklipp och inslag, till exempel genom att sociala mediekanaler inbäddas på den egna sajten eller att olika filmklipp/sekvenser inkorporeras/länkas till från den egna plattformen.

Sanna Wolk förklarade att flera sociala mediekanaler som Twitter och Facebook har inskrivet i sina användarvillkor att deras kunder får dela varandras material utan att be om explicit tillstånd. Däremot har förstås utgivare ett ansvar att se till att det material som delas är lagligt publicerat från början, det vill säga att den vars innehåll som delas eller bäddas in på den egna kanalen verkligen äger upphovsrätten till materialet.

Värt att notera är att Instagram inte har någon inbyggd funktion för användare att dela varandras material, och det är långt ifrån säkert att användande av andra tjänster eller publicering av skärmdumpar täcks av Instagrams användarvillkor.

Skärmdumpar räknas för övrigt som ”nya kopior” och är inte att rekommendera för publicering, om möjligheten finns att i stället bädda in en länk. Ett undantagsfall kan vara när till exempel det ursprungliga inlägget har avpublicerats och det är journalistiskt motiverat att återge det som det faktiskt såg ut. Detta ger en dom från Högsta domstolen prejudikat för.

Sanna Wolk uppehöll sig även en del kring vad som är så kallad ”god sed” enligt den ideella rätten. Hon rekommenderade publicister att vara generösa med att uttryckligen ange upphovsmannen bakom exempelvis ett inbäddat filmklipp från Twitter, Facebook eller YouTube – även om det skulle framgå i själva klippet.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.