TU har lämnat remissyttrande över den statliga upphovsrättsutredningen. TU avstyrker bl a förslagen om utvidgade s k avtalslicenser för bl a digital kopiering eftersom det kan komma att konkurrera med medieföretagens egna verksamheter.

Vi tillstyrker införandet av en särskild bestämmelse om upphovsrätt i anställningsförhållanden, men förordar att den utformas så att den ekonomiska upphovsrätten till vad som framställts i ett anställningsförhållande i sin helhet övergår till arbetsgivaren.

pdf Ladda ner yttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.