Sedan den 1 december gäller att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare ska använda/kräva vaccinationsbevis av deltagarna för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

TU har fått frågan om en reporter som t ex bevakar en ishockeymatch inomhus är att anse som en ”deltagare” eller kan undantas?

Av polisens hemsida framgår att:

”Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: Publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.”

Läs mer här >>

TU:s slutsats av detta är att en reporter är att anse som ”deltagare” (tjänstgör inte på uppdrag av anordnaren och är inte nödvändig för matchens genomförande) utan måste kunna uppvisa vaccinationsbevis.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.