När nu Black Friday närmar sig kan det vara läge att återigen påminna om reglerna kring ”rea”, ”utförsäljning” och liknande uttryck som i sig ger konsumenterna uppfattningen att något är kraftigt nedsatt i pris. Om Black Friday i sig har denna signalfaktor är oklart, men i samband med Black Friday marknadsför många företag realisation med mera. Chansen att göra klipp är påtaglig men det finns också exempel där annonsörerna gör fel. Konsumentombudsmannen har till exempel utfärdat tre förbud mot företag inför årets Black Friday.

KO:s förelägganden

KO, Konsumentombudsmannen anser att flera företag vilseleder konsumenterna genom att använda ett fiktivt normalpris. De överstrukna priserna har aldrig använts, eller bara använts några få dagar. Det nedsatta priset är det egentliga priset. Rea får inte heller pågå för jämnan, utan ska ske under en begränsad tid med rejält sänkta priser, enligt marknadsföringslagen.

Tre företag: Sportamore, Intersport och Ur & Penn, förbjuds av KO att använda felaktiga påståenden om varans ordinarie pris. Ur & Penn och Sportamore förbjuds också att använda rea på ett vilseledande sätt. Företagen får inte påstå att priset är lägre när varorna inte är prissänkta. Ur & Penn förbjuds även att använda ordet rea om inte försäljningen pågår under en begränsad tid.

Vilket ansvar har mediehusen?

Ansvaret för marknadsföringen är i första hand annonsörens men även tidningen kan ha ett så kallat medverkansansvar för uppenbara fel i annonsörens marknadsföring och det kan därför vara bra att ha koll och ibland ställa en kontrollfråga.

Vad avser de olika uttrycken följer en kort repetition nedan. Tveka heller aldrig att ställa frågor till TU:s jurister.

”Konkurs”

Ordet ”konkurs”, ensamt eller i förening med något annat uttryck, får användas bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning. I klartext kan en handlare alltså inte köpa in ett konkursbo och ha en konkursutförsäljning. Om kraven nedan är uppfyllda vad avser utförsäljning och REA skulle det kunna handla om just detta. Men bara om kraven nedan är uppfyllda.

”Slutförsäljning”, ”utförsäljning” med mera

När det gäller att uttrycken ”slutförsäljning”, ”utförsäljning” och andra uttryck med motsvarande innebörd, gäller att de är okej att använda bara om

  • det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det,
  • försäljningen sker under en begränsad tid, och
  • priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Vad som är begränsad tid är svårt att exakt säga men det handlar om dagar och möjligtvis veckor. Avsevärt lägre pris beror på vilken typ av vara eller tjänst det handlar om.

”Realisation” och ”rea”

Orden realisation eller rea skickar en signal om att det handlar om särskilt förmånliga erbjudanden och får bara användas om

  1. försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment,
  2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
  3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Det innebär att det kan inte vara frågan om rea eller realisation när en butik köper in ett särskilt  utbud för att ha rea på denna del eller att det är fråga om varor som inte normalt säljs i butiken. Priserna ska också vara avsevärt lägre och ska jämföras med priser som verkligen har tillämpats. Fiktiva ordinariepriser är vilseledande och då blir rea eller utförsäljningspriset det ordinarie.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.